Home » Uncategorized » Att sälja företag

Att sälja företag

Undrar du hur du ska gå tillväga för att sälja ditt företag? Detta är en process som i regel kan ta lite längre tid att genomföra och där det är mycket att tänka på; och därför uppmuntras du till att ta kontakt med någon som besitter de rätta kunskaperna. Det är lätt att sälja företag idag, men att göra detta till någon, eller några, för ett pris som överensstämmer med företagets värde är inte alltid lika fullt så lätt. Det finns många varningstecken att hålla utkik efter när du ska ta steget och sälja.

En process att sälja företag

Hur går det till när det är dags för dig att sälja ditt företag? Först och främst är det mycket bra att veta ditt syfte med din försäljning. Är det för att du önskar avveckla företaget? Önskar du sälja hela företaget, eller bara vissa delar? Därefter är det dags för dig att få kläm på Skattereglerna som finns vi försäljning av företag. Nu är det dags att finna dig en köpare, och det kan vara en god idé att vända dig till en professionell rådgivare som kan detta med att sälja företag samt att förbereda aktieboken och kontrollera din bolagsordning om där finns regler kring försäljningen. Har du nu kläm på dessa ovan nämnda punkter är det dags att skriva ett köpeavtal så att du får betalt.

Att vara vaksam

Det finns många saker att vara extra vaksam kring när det kommer till försäljning. Var vaksam på tecken som att det upplevs som att processen är något för enkel, att den går alldeles för fort och att priset är lågt. Det kan också vara en varningssignal om företaget eller personen som köper ditt företag inte har ett fysiskt kontor att besöka. Gör en noggrann kontroll av den, eller de, som önskar köpa ditt företag och skaffa dig din egen personliga bedömning. Var försiktig och låt en rådgivare med den rätta utbildningen hjälpa dig i denna process.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *