Home » Uncategorized » Radonsanering i Stockholm

Radonsanering i Stockholm

Vill du göra en radonmätning för att se om det behövs radonsanering i Stockholm kan du börja med att ringa kommunen för att ta reda på om någon mätning gjorts nyligen. I vissa området finns det mycket markradon och om du bor i ett sådant kanske mätning görs regelbundet. Radon kan även finnas i själva huset, om det är byggt med så kallad blåbetong som användes förr kan det finnas radon i väggarna. Det kan också finnas radon i vattnet. Att börja med en mätning är alltid bra för att ta reda på dels om det finns radon och i så fall var det finns.

Hur görs radonsanering i Stockholm

Inledningsvis görs alltid en mätning över en längre period, vanligen under den så kallade eldningssäsongen, det vill säga mellan november och april. Mätdosor sätts upp och samlar information som sedan analyseras. Firmor som gör radonsanering i Stockholm har konsulter som hjälper till med det och om det finns radon så hjälper konsulterna också med att fastställa varifrån den kommer. Bor du i villa är ansvaret för att få Professionell radonsanering stockholm ditt eget, bor du i lägenhet är det värden eller bostadsrättsföreningen som får ta itu med det hela.

Ventilation eller avskiljare

Det behöver inte bli jättedyrt med radonsanering, som tur är. Det kan faktiskt räcka med att installera lite fler ventiler i huset, eller om det är radon i dricksvattnet så finns det särskilda avskiljare att koppla på. Det är särskilt viktigt att få bort radonet om det gäller en bostad du och din familj bor stadigvarande i, om det däremot är en sommarstuga eller motsvarande som ni bara vistas i kortare perioder är det kanske inte lika nödvändigt att vidta olika åtgärder. Rådgör gärna med den firma som hjälpt till så blir det rätt lösning för varje tillfälle.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *