Home » Uncategorized » Viktigt med OVK i Stockholm

Viktigt med OVK i Stockholm

OVK i Stockholm är en besiktning som inte enbart utförs där utan krävs i de flesta svenska byggnader. OVK är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem både i offentliga och privata fastigheter. Ventilationsbesiktning i Stockholm regleras via Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. Frågan som ofta ställs är varför OVK är så viktigt i Stockholm? Bra ventilation leder till en sund inomhusmiljö. Därför är den extra viktig, speciellt för dem som spenderar mycket tid inomhus. Dålig luft kan orsaka olika hälsoproblem. Några vanliga exempel är trötthet, hosta och även astmaanfall med mera.

Vilka byggnader i Stockholm behöver OVK?

Endast certifierade besiktningsmän är berättigade till att utföra en OVK-besiktning i Stockholm. Efter besiktningen skriver besiktningsmannen ett protokoll där fel, om sådana upptäckts skrivs in. Detsamma gäller även olika former av specifikationer om nödvändiga åtgärder om sådana behövs. Skulle systemet visa sig vara i gott skick efter utförd OVK i Stockholm så skrivs även detta in. Protokollet ska hängas på en synlig plats i fastigheten. Alla svenska byggnader ska genomgå en OVK inte bara i Stockholm. Det enda undantaget är en- eller tvåfamiljshus som har ett ventilationssystem inbyggt med frånluftsventilation. Dessa hus besiktigas endast en gång och det är vid systeminstallationen. När det kommer till skolor, förskolor, vårdlokaler eller fritidslokaler så ska en OVK utföras var tredje år i Stockholm.

Byggnadens ägare har huvudansvaret

Det är fastighetsägaren i Stockholm som bär hela ansvaret för att boka en besiktning. Även om fastigheten, alltså lägenheterna, kontoret eller villan, nyttjas av någon annan så är det fortfarande ägarens ansvar att sköta den biten. Skulle det ha upptäckts några fel eller brister vid besiktningen är det även fastighetsägaren som bör se till att få det åtgärdat. Med andra ord, äger du en fastighet har du även OVK att tänka på. Skulle ägaren inte åtgärda felen i enlighet med föreskrivna specifikationer riskerar han eller hon att få ett vite. Det är Byggnadsnämnden som ansvarar för kontroll och i Stockholm uppföljning av besiktning. Bra luft inomhus är otroligt viktigt för allas välmående. Därför gäller så hårda regler på inspektion och skötsel av ventilationssystem. Hälsan är trots allt det viktigaste vi har.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *