Home » Uncategorized » Överklaga beslut om bostadsbidrag som student

Överklaga beslut om bostadsbidrag som student

Unga som ännu inte har fyllt 30 kan ha rätt till bostadsbidrag. Du ansöker digitalt om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Om Försäkringskassan avslår din ansökan så har du möjlighet att överklaga beslutet. Här ger vi dig konkreta råd kring hur du kan utforma en sådan överklagan.

Det råder hård konkurrens om bostäderna i många av Sveriges kommuner. I över 70 procent av landets kommuner råder bostadsbrist. Många unga är därför hänvisade till att hyra en bostad i andrahand till en hög hyra. Om du som ung har svårt att betala din hyra kan du få bostadsbidrag. I de allra flesta fall fattar Försäkringskassan korrekta beslut om bostadsbidrag. Om du menar att du har fått ett felaktigt beslut från myndigheten har du möjlighet att överklaga. Här ger vi dig tips på hur du kan författa en Otrolig överklaga försäkringskassan för att få bostadsbidrag.

Krav för att få bostadsbidrag

Du har rätt till bostadsbidrag om är under 30 år. Det finns begränsningar i hur mycket inkomster du får ha för att få bostadsbidrag. Du får inte tjäna mer än drygt 86 000 kronor per år. I detta belopp räknas bidraget i studiemedlet in, men inte lånedelen i studiemedlet. Om du har en make eller sambo så får du inte tjäna mer än drygt 103 000 kronor per år. I ansökan behöver du bifoga hyresavtal och din senaste faktura. När du har ansökt om bostadsbidrag så kommer en handläggare på Försäkringskassan att pröva din ansökan och sedan meddela dig ett beslut.

Överklaga ett negativt beslut om bostadsbidrag

Om du får avslag på din ansökan om bostadsbidrag bör du överklaga beslutet. I första hand ska du skriftligen begära att Försäkringskassan omprövar sitt beslut. I begäran om omprövning ska du konkret redogöra för varför Försäkringskassan har kommit fram till fel beslut. Om de har gjort en felaktig bedömning av din inkomst ska du inkomma med specifikationer som styrker din inkomst. Om Försäkringskassan menar att du har en sambo, trots att du inte lever i en samborelation, bör du redogöra för varför personen du bor med inte är din sambo.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *