Home » Om oss

Om oss

Stadshotellet byggdes 1860, många om- och tillbyggnader har skett under årens lopp.

Hotellet har förutom restaurang och logi inrymt bank, brännvinshandel,telegraf och barberare.

Idag används stadshotellet enbart som hotell- och restaurangrörelse.

Denna domän varken ägs eller driftas idag av tidigare ägare. Domänen används inte heller idag i samma syfte som den tidigare gjorts. Texterna på domänen är skrivna av tidigare ägare. För vidare frågor gällande ägandet av domänen, användandet av domän och/eller texter som hittas på den, hänvisas till info @ roi . se

Ha en trevlig dag!