Home » Uncategorized » Ditt bokmanus kan behöva en lektörsläsning

Ditt bokmanus kan behöva en lektörsläsning

Vad är egentligen en lektörsläsning och behövs det verkligen om du vill ge ut en bok? Det finns delade meningar om det, men på det stora hela är det en viktig tjänst att betala för. En lektör är en litterär rådgivare som är van att se om ett bokmanus håller för utgivning. Lektören påpeka hur du skriver, om den röda tråden håller, hur själva intrigen är uppbyggd och mycket annat. Vid en Originell lektörsläsning får författaren kommentarer i själva manuset där lektören påpekar med korta ord om storyn bör byggas på eller han/hon upptäckt till exempel att en karaktär plötsligt bytt namn.

Lektörsläsning och ett lektörsutlåtande

När lektören läst klart manuset och skrivit ner punkter som han/hon tycker är viktiga att författaren ska tänka på, skrivs ett lektörsutlåtande, som kan vara från cirka fyra till sex sidor. Det beror helt på hur mycket brister och även det författaren gjort bra, som bör påpekas. Det är viktigt att författaren både får beröm och konstruktiv kritik, så att han/hon kan ändra i sitt manus till det bättre och få större chans att ett bokförlag vill ge ut boken. Ibland kan lektören skriva i sitt utlåtande att författaren bör gå en skrivarkurs för att lära sig skriva mer målande. Det är väldigt omtyckt att gå skrivarkurser just nu.

Att gå en skrivarkurs

När du får tillbaka ditt manus efter lektörsläsningen, läser du noga igenom utlåtandet, om det finns många påpekanden som du anser vara negativa, kan du först reagera med ilska eller bli ledsen. Du kan tycka att lektören som gjort lektörsläsningen varit hård, men du måste lita på lektören, denne måste säga som det är. Har han/hon tagit upp att du bör gå en skrivarkurs, är det något du verkligen ska ta positivt. Då finns det goda chanser att ditt manus blir en bok. Dessa skrivarkurser är mer populära än någonsin just nu. Du och andra som älskar att skriva träffas kanske under en helg och kursledarna brukar vara författare eller andra som vet hur en bra bok ska byggas upp. Lycka till!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Uncategorized » Ditt bokmanus kan behöva en lektörsläsning

Ditt bokmanus kan behöva en lektörsläsning

Vad är egentligen en lektörsläsning och behövs det verkligen om du vill ge ut en bok? Det finns delade meningar om det, men på det stora hela är det en viktig tjänst att betala för. En lektör är en litterär rådgivare som är van att se om ett bokmanus håller för utgivning. Lektören påpeka hur du skriver, om den röda tråden håller, hur själva intrigen är uppbyggd och mycket annat. Vid en Originell lektörsläsning får författaren kommentarer i själva manuset där lektören påpekar med korta ord om storyn bör byggas på eller han/hon upptäckt till exempel att en karaktär plötsligt bytt namn.

Lektörsläsning och ett lektörsutlåtande

När lektören läst klart manuset och skrivit ner punkter som han/hon tycker är viktiga att författaren ska tänka på, skrivs ett lektörsutlåtande, som kan vara från cirka fyra till sex sidor. Det beror helt på hur mycket brister och även det författaren gjort bra, som bör påpekas. Det är viktigt att författaren både får beröm och konstruktiv kritik, så att han/hon kan ändra i sitt manus till det bättre och få större chans att ett bokförlag vill ge ut boken. Ibland kan lektören skriva i sitt utlåtande att författaren bör gå en skrivarkurs för att lära sig skriva mer målande. Det är väldigt omtyckt att gå skrivarkurser just nu.

Att gå en skrivarkurs

När du får tillbaka ditt manus efter lektörsläsningen, läser du noga igenom utlåtandet, om det finns många påpekanden som du anser vara negativa, kan du först reagera med ilska eller bli ledsen. Du kan tycka att lektören som gjort lektörsläsningen varit hård, men du måste lita på lektören, denne måste säga som det är. Har han/hon tagit upp att du bör gå en skrivarkurs, är det något du verkligen ska ta positivt. Då finns det goda chanser att ditt manus blir en bok. Dessa skrivarkurser är mer populära än någonsin just nu. Du och andra som älskar att skriva träffas kanske under en helg och kursledarna brukar vara författare eller andra som vet hur en bra bok ska byggas upp. Lycka till!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *